Spelregels voor het indienen van een uitdaging

De Haagse Uitdaging brengt Haagse ondernemers en maatschappelijke organisaties bij elkaar en realiseert matches op het gebied van kennis, menskracht en materialen. Denk aan het aanbieden van expertise, het leveren van producten (laptops, inboedel etc.) of het beschikbaar stellen van kantoorruimte. Bijna alles is mogelijk! Maar sommige dingen doen we niet. Daar willen we duidelijk in zijn. Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen en spelregels. Lees deze alstublieft goed door voordat u een aanvraag indient.

Veelgestelde vragen

 1. Wie kunnen een aanvraag indienen bij de Haagse Uitdaging? Maatschappelijke organisaties (waaronder vrijwilligersorganisaties, stichtingen, verenigingen, scholen en instellingen) zonder winstoogmerk die zich met hun activiteiten richten op de Gemeente Den Haag.
 2. Wijkt de Haagse Uitdaging wel eens af van deze grenzen? Soms. Als er bijvoorbeeld een bedrijf of initiatief net buiten Den Haag is waar geen Uitdaging is. In dat geval kan het bestuur besluiten toch een match te maken.
 3. Mijn organisatie is gevestigd binnen de regio maar onze projecten liggen daarbuiten. Kan ik toch een aanvraag indienen bij de Haagse Uitdaging? Nee, de matches met Haagse ondernemers zijn bestemd voor projecten die zich richten op de bewoners van onze regio. De vestigingsplaats van de organisatie is daaraan ondergeschikt.
 4. Mijn organisatie is gevestigd buiten de gemeente Den Haag. Kan ik voor een project dat zich wel afspeelt binnen Den Haag een uitdaging indien? Ja, dat kan. Het project moet gericht zijn op de inwoners van Den Haag en in Den Haag plaatsvinden. Wanneer de uitdaging wordt ingediend door een organisatie buiten Den Haag zal gelet worden op het draagvlak dat de organisatie binnen de regio heeft.

Spelregels

 • De aanvrager bij de uitdaging is een stichting of vereniging zonder winstoogmerk.
 • De aanvraag levert een bijdrage aan de verbetering van de leefkwaliteit van mensen in de gemeente Den Haag voor dié mensen die niet het netwerk en/of de mogelijkheid hebben deze verbetering zelf te organiseren.
 • Binnen de interne organisatie van de aanvragende partij zijn geen of onvoldoende mogelijkheden (eigen diensten en of financiële middelen) aanwezig om tot realisering van de aanvraag te kunnen komen. Het kan hier zowel om reguliere diensten als reguliere budgetten gaan.
 • De Haagse Uitdaging accepteert geen uitdagingen die puur financieel van aard zijn. Wij helpen in natura. Er gaat geen bedrag van de bankrekening van een bedrijf naar de bankrekening van een maatschappelijk initiatief.
 • De verenging/stichting heeft draagvlak in de gemeente Den Haag.
 • Bij de realisering zijn bewoners betrokken.
 • De aanvraag heeft geen betrekking op religieuze of politieke activiteiten/doeleinden.
 • De aanvraag heeft een structureel effect. Bij het resultaat is sprake van een zekere continuïteit.
 • De aanvragende partij kan duidelijk aangeven, welke stappen/acties al zijn ondernomen om tot realisering van de aanvraag te komen.
 • De aanvragende partij geeft bij een omvangrijke aanvraag op een beknopte manier inzicht in de financiële situatie.

De matchgroep besluit uiteindelijk over de aanvragen. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen dat besluit.

De Haagse Uitdaging heeft het recht over gemaakte matches te communiceren, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.