Werkwijze

Voor de Haagse Uitdaging gebruiken we in grote lijnen een werkvorm die in 1999 in Arnhem is ontwikkeld. Deze werkvorm is inmiddels een succes in meer dan 65 gemeentes, waaronder Arnhem, Utrecht, Delft, Rijswijk en Zoetermeer.

De formule is simpel, maar sterk. Veel Haagse ondernemers voelen zich betrokken bij de stad en willen daar op een praktische manier invulling aan geven. Tegelijk is er bij maatschappelijke organisaties een grote behoefte aan de kennis en ondersteuning van ondernemers in de buurt.

De Haagse Uitdaging brengt Haagse ondernemers en maatschappelijke organisaties bij elkaar en realiseert matches op het gebied van kennis, menskracht en materiaal. Denk aan het aanbieden van expertise, het ter beschikking stellen van kantoorruimte, het zoeken van vrijwilligers voor een specifieke uitdaging of het schenken van producten (laptops, inboedel etc.). Alles is mogelijk!

Aanvraag
Uitdagingen, ofwel aanvragen, van maatschappelijke organisaties komen binnen bij het team van de Haagse Uitdaging. Voldoet de uitdaging aan de spelregels, dan wordt deze voorgelegd tijdens de bijeenkomst van onze matchgroep. Als de matchgroep de uitdaging accepteert, wordt gekeken welk bedrijf in hun netwerk kan worden uitgedaagd om te zoeken naar een oplossing.

Aanbod
Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen vanuit bedrijven. Door een verhuizing is inboedel beschikbaar, een bedrijf wil haar jongere medewerkers graag verder ontwikkelen door ze training te laten geven over hun expertisegebied, etc. Voor deze bedrijven wordt gekeken bij welke behoefte in het maatschappelijke veld het aanbod aansluit.

Door het realiseren van concrete matches, levert de Haagse Uitdaging een actieve bijdrage aan het slaan van een brug tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

uitdagingsproces