Over de Uitdaging

Het concept van de Haagse Uitdaging is eenvoudig. Veel Haagse ondernemers voelen zich betrokken bij hun stad en willen daar op een praktische manier invulling aan geven. Tegelijk is er bij maatschappelijke organisaties een grote behoefte aan de kennis en ondersteuning van ondernemers in de buurt.

De Haagse Uitdaging brengt Haagse ondernemers en maatschappelijke organisaties bij elkaar en realiseert matches op het gebied van kennis, menskracht en materialen. Denk aan het aanbieden van expertise, het leveren van producten (laptops, inboedel etc.) of het beschikbaar stellen van kantoorruimte. Alles is mogelijk!

Het doel van de Haagse Uitdaging is het tot stand brengen van samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen = maatschappelijk betrokken zijn!